PODROBNÁ PRAVIDLA BENĎASOVÉ LIGY NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ BADMINTONU

Účastníci: Neregistrovaní, ale stále nadšení hráči badmintonu
 1. Začátek ligy v příslušném kalendářním roce je stanoven na 1. 1. daného roku a ukončení k 30. 11. stejného roku. Liga je přerušena v měsících červenci a srpnu. Pokračuje v září.
 2. Hráčský pár bude moci zahájit své působení v lize teprve tehdy, až zaplatí roční příspěvek ve výši 500,- Kč za pár pro daný rok.
 3. Liga párů je rozdělena do skupin po čtyřech nebo po pěti párech – mužské, ženské a smíšené a všichni jsou zařazeni do jedné ligy. Do jednotlivých skupin jsou hráči zařazeni na začátku roku na základě účasti v předešlém ročníku, divokých karet a losu. Mezi nové páry nepatří pár, ve kterém pokračuje alespoň jeden hráč páru z předešlého ročníku – takto utvořený pár bude nasazen dle zvážení pořadatelů.
 4. Zápasy v jednotlivých skupinách se budou hrát od ledna do konce listopadu v intervalu jednoho měsíce (jeden měsíc = jedno kolo) a musí být odehrané do konce posledního dne v měsíci.
 5. V jednotlivých kolech získáváte body za účast ve skupině, za výhry a prohry. Z bodů, které získáte, je po každém kole vyhodnocováno aktuální pořadí v žebříčku (viz. bodovací systém ligy).
 6. Hráči po odehráni zápasu sami výsledek z utkání zapíšou pomocí systému webových stránek. Výsledek zapisují vitězové zápasu (2:0 a 2:1) a v případě výsledku (S:0) zapisují ti hráči, kteří zápas skrečují. Zápis se automaticky potvrdí a přičtou se body dle dosaženého výsledku.Pokud nebude proveden zápis do 24.00 hod posledního dne v hracím kole (aktuálního měsíce), bude utkání hodnoceno jako vzájemná skreč (S:S).
 7. Pravidlo pro DODATEČNÝ vstup do ligy: přihlášený pár bude zapsán na místo náhradníků a do ligy bude moci vstoupit pouze v případě odstoupení z ligy jiného hráčského páru. Nastupuje na místo odstoupeného páru s nulovým počtem bodů.
 8. Při ODSTOUPENÍ jednoho hráče z páru může zbývající hráč utvořit nový pár, který zůstává na stejné pozici, ale s nulovým počtem bodů.
 9. ZASTOUPENÍ jednoho z hráčů se děje na základě zdravotních důvodů nebo dlouhodobé nepřítomnosti (např. pracovní). Takto sestavený pár musí odehrát celé jedno kolo a maximálně tři kola během jednoho ročníku ligy. Toto zastoupení musí nahlásit před odehráním prvního zápasu v měsíci na adresu sport@riderasport.cz a oznámit to soupeřům ve skupině v daném měsíci. Vždy nastupuje žena za ženu a muž za muže.
 10. Doporučujeme hráčům, aby se již na začátku měsíce dohodli na termínech zápasu a rezervovali si kurty dopředu, případně se domluvili s ostatními hráči i jiných skupin a rezervovali si kurty najednou. Například sobota dopoledne apod.
 11. Pokud hráči nemohou dohrát kolo ze zdravotních nebo jiných důvodů, nemohou se na výsledku domluvit, ale musí zápas skrečovat.
 12. Pokud pár skrečuje dvakrát za sebou jdoucí měsíce všechny zápasy, bude z ligy vyloučen.
 13. Hráči mohou být z ligy vyloučeni po opakovaném skrečování zápasů bez omluvy či pádného důvodu a za nedostavování se na zamluvené hodiny pro odehrání zápasu.
 14. Hráči jsou zodpovědní za dodržování pravidel hry. Vzájemné zápasy si rozhodují sami, případně se dohodnou, kdo jim bude zápas rozhodovat. Jestliže se dohodnou na rozhodčím, potom musí respektovat všechna jeho rozhodnutí.
 15. Hraje se plastovým míčkem s modrým proužkem.
 16. Hraje se podle platných pravidel badmintonu.
 17. Každý hráč se zavazuje se vstupem do ligy, že bude hrát v duchu fair play.
 18. Hráči hrají na vlastní nebezpečí a dbají, aby jeden druhého žádným způsobem neohrozili.

BODOVACÍ SYSTÉM LIGY

 1. Liga se hraje podle platných pravidel badmintonu na 2 vítězné sety do 21-ti bodů pokud se nedohodnout hráči před zápasem jinak (např. do 15).
 2. Jestliže hráči nepřijdou na dohodnutý zápas a nedohodne se s vámi na náhradním termínu zápasu do konce měsíce, zápas bude skrečovaný ve váš prospěch a do tabulky si připíšete 3 body.
 3. V případě, že nebude proveden zápis nebo se hráči nedohodnou na termínu utkání a nebo jej z jiných dalších důvodů neodehrají, utkání bude hodnoceno jako vzájemná skreč (S:S) a tedy -1 bodu do tabulky.

Výsledky zápasu + přidělené body

Výhra 2 : 0 5 bodů
2 : 1 4 body
0 : S 3 body
Prohra 1 : 2 2 body
0 : 2 1 bod
S : 0 -1 bod
S : S -1 bod pro oba
S = skreč

Vyhodnocení + postup ve skupinách

 1. Na konci měsíce se podle odehraných zápasů tabulky vyhodnotí. Kritéria pro určení pořadí v lize při rovnosti bodu:
  • více vyhraných zápasů
  • méně skrečovaných zápasů (tj. zápasu, které neodehrajete z Vaší viny)
  • více vyhraných setů
  • postavení v žebříčku
  • srovnání jmen abecedně
 2. První, který vyhraje skupinu stoupá o dvě skupiny výše, druhý ve skupině o jednu výše, třetí zůstává, čtvrtý by padal o jednu skupinu níž a pátý o dvě skupiny níž. V první skupině zůstávají pouze první a druhý hráč. Třetí a čtvrtý spadnou o skupinu níže. Pátý spadne níže o skupiny dvě. V první skupině se vytvoří tři místa pro dva hráče z druhé a jednoho z třetí skupiny. Stejný systém se uplatní v nejnižší skupině. Tzn., že v poslední skupině zůstávají pouze čtvrtý a pátý hráč. Třetí a druhý postoupí o skupinu výše. První postoupí výše o skupiny dvě. Tak se v poslední skupině vytvoří tři místa pro dva hráče z předposlední skupiny a jednoho hráče z předpředposlední skupiny.
 3. Na základě výsledku jednotlivých skupin se bude na konci každého měsíce sestavovat žebříček všech hráčů s počtem získaných bodů. Za pozici ve skupině jsou připočteny body. Nejnižší skupina má 3 body a každá následující má o tři body více (např. 34. skupina 3 body, 33. skupina 6 bodů, 32 skupina 9 bodů……)

UPOZORNĚNÍ

Benďasovou ligu pořádá parta přátel, kteří nejsou nikde organizovaní a proto nemůžete požadovat v případě úrazu a jiných nepříjemností žádné finanční ani jiné náhrady. Benďasové ligy se zúčastňujete na vlastní riziko.

PŘIHLÁŠKY

Přihlásit se můžete ZDE